Uvođenje nemlečne ishrane

Uvođenje nemlečne ishrane

Uvođen­je do­pun­ske čvr­ste hra­ne je po­ste­pen pro­ces, a vre­me uvođen­ja se od­ređuje in­di­vi­du­al­no za sva­ku bebu i za­vi­si od nje­nog raz­vo­ja. Većina odojčadi je sprem­na za uvođen­je no­ve hra­ne između na­vršenih četi­ri i šest me­se­ci zbog po­većanih zah­te­va u ka­lo­ri­ja­ma, vi­ta­mi­ni­ma i mi­kro­e­le­men­ti­ma.

Naše iskusne ptronažne sestre u konsultaciji sa pedijatrom će vas posavetovati i naučiti:

  • Kada uvesti nemlečnu ishranu
  • Koje namirnice uvoditi i kada (shodno svakom navršenom mesecu)
  • Kako pripremati obroke i kako ih kombinovati
  • Izmerićemo vašu bebu
  • Koje namirnice izbegavati, odnosno, kako pripremati izvesne namirnice koje zahtevaju naročitu obradu
Kontaktirajte nas ako imate dodatna pitanja!
Image