Dušica Kovačević

VMS - babica Dušica Kovačević

Rođena 1984. godine u Beogradu. Završila srednju medicinsku školu “Beograd”, smer ginekološko-akušerska sestra-babica. Diplomirala je 2014. godine na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Radila je od 2006. do 2007. godine u KBC Zvezdara, klinika za ginekologiju i akušerstvo. Od 2007. do 2017. godine radi u privatnoj ginekološko-akušerskoj ordinaciji. 2008. godine završava edukaciju psihofizičke pripreme trudnica za porođaj u GAK Narodni front. Zatim sledi edukacija Pilates MAT workout, a onda usvaja znanja iz joge da bi 2009. godine započela rad sa trudnicama i osnovala program psihofizičke pripreme za porođaj sa elementima pilatesa i joge “Fit i zdrava mama”. Kroz ovaj jedinstven program pripremila je za porođaj više od 2500 trudnica. Autor je projekta edukativnih radionica za trudnice pod istim nazivom, “Fit i zdrava mama”, koji od 2011. godine nudi stručne savete renomiranih stručnjaka u obliku besplatnih radionica koje se održavaju u Beogradu. Od 2017. godine projekat besplatnih radionica širi i na ostale gradove u Srbiji. Edukovala je za rad babice u Podgorici, Kraljevu, Pančevu, Staroj Pazovi i planira da svoj program i znanje širi i dalje. Kontinuirano se usavršava na polju trudnoće, porođaja, nege majke i novorođenčeta. U okviru projekta “Fit i zdrava mama” koji živi i na adresi www.fitizdravamama.com učestvuje u uređivanju sajta i piše stručne tekstove. Završila kurs Porodične edukacije i u svom radu koristi naučene tehnike i veštine u radu sa roditeljima. Posebnu pažnju posvećuje dugogodišnjem radu u kućnim posetama porodiljama i novorođenim bebama. Ponosna je supruga i mama dve devojčice.