Andrijana Ratkov

VSS - babica Andrijana Ratkov

Rođena 1983. godine u Pančevu. Završila srednju medicinsku školu “Stevica Jovanović” u Pančevu, Višu medicinsku školu u Ćupriji, 2005. godine, a zatim i Visoku školu strukovnih studija u Ćupriji, 2010. godine. Radila od 2005. do 2008. godine na mestu nastavnika zdravstvene nege.
Stekla je profesionalno iskustvo u okviru polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Pančevo gde je radila od 2009. godine, a od 2013. godine radi na mestu glavne patronažne sestre.
Završava 2014. godine “Fit i zdrava mama” program psihofizičke pripreme sa elementima prenatal pilatesa i joge, i od tada aktivno edukuje trudnice i priprema ih za porođaj.
Publikacije: Prikaz slučaja rada patronažne sestre u porodici predstavljen na Simpozijumu UMSTPPZZ Srbije u aprilu 2015. godine.
Stručno usavršavanje: obuka za edukatora pilatesa i joge za trudnice prema programu “Fit i zdrava mama”. Obuka za praćenje ranog rasta i razvoja dece u sklopu projekta “Podrška ranom razvoju i socijalnoj inkluziji dece kroz jačanje kapaciteta polivalentne patronažne službe i obezbeđenje kontinuiteta zdravstvene zaštite porodice”. Obuka za edukatora za polivalentnu patronažnu službu u sklopu treninga “Zdravlje i dobrobit dece tokom ranog detinjstva”. Posebna interesovanja: rad sa trudnicama, babinjarama i novorođenčadima.